Violeta Kalapova

Сугестопед (Сертификат № 356/2015 г.) към Фондация „Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева”

Suggestopedic Teacher in Bulgarian as a Second Language

Helping foreigners in Bulgaria to connect with our language and culture has given a new meaning and joy to my life. Every new meeting with the people who discover Bulgaria for the first time is a revelation to me – a touch to a unique history and fortune.

I graduated Journalism and Mass Communication from the Sofia University St Kliment Ohridski. My career as a journalist started as a radio reporter and a host. In the dawn of the online media in Bulgaria I worked as an editor for www.dnevnik.bg for 10 years. I loved writing for My Child magazine and in the last few years I have had numerous assignments in PR and Advertising.

My meeting with Suggestopedia was no coincidence because this word had been magical and enchanting for me ever since, as a child, I used to listen to my father Dr. Ivan Kalapov, telling extraordinary stories about Prof. Dr. Georgi Lozanov, the creator of Suggestology. Together they performed the sensational surgery without anesthetics in the 60’s of last century. At the right time, the fate brought me together with Vanina Bodurova who is spreading the ideas and inspiration of the Professor. She awoke in me the desire to find my way as a Suggestopedic Teacher in Bulgarian. The idea for a professional shift was spontaneous but it was warmly welcomed by all my friends and colleagues.

Since the summer of 2015 when I completed my training as a suggestopedic teacher, I have always looked forward to every new meeting with people who would like to experience the magic of the Bulgarian language and are ready to make Bulgaria their second motherland. It is not by chance that they choose Suggestopedia – it provides an extraordinary and emotional connection to the language, a straight link to the heart.

Сугестопед по български език за чужденци

Да помагам на чужденците да се свържат с българския език и култура изпълни с нов смисъл и радост живота ми. Всяка нова среща с хората, които откриват България, за мен е откровение, докосване до една неповторима история и съдба.

Завърших СУ „Св.Климент Охридски“ със специалност „Журналистика и масови комуникации“. Професионалните ми изяви като журналист започнаха като радио репортер и водещ, а в зората на онлайн медиите у нас бях редактор в сайта www.dnevnik.bg за 10 години. С голяма любов създавах текстове за сп.“Моето дете“, а през последните години имах изяви в сферата на ПР и рекламата.

Срещата ми със сугестопедията не беше случайна, защото за мен тази дума беше магическа и притегателна още от детските ми години, когато слушах от моя баща д-р Иван Калъпов необикновените истории за проф.д-р Георги Лозанов, създателят на сугестологията. С него моят баща прави сензационната за 60-те години на миналия век операция без упойка. В точния момент съдбата ме събра с Ванина Бодурова, която предава идеите и вдъхновението на професор д-р Георги Лозанов. Тя пробуди в мен желанието да потърся и своя път като сугестопед по български език. Идеята да сменя професията си се роди спонтанно, но бе посрещната с ентусиазъм от колегите и приятелите ми.

През лятото на 2015 г. се обучих за сугестопед към Фондация „Проф.д-р Георги Лозанов и проф.д-р Евелина Гатева“ и оттогава чакам с трепет всяка нова среща с хората, които търсят очарованието на българския език и са готови дори да изберат България за своя втора родина. Те не случайно избират сугестопедията, защото тя им дава една необикновена и емоционална връзка с езика, която минава през сърцето.
Курсове на преподавателя
11.02 2019

Bulgarian for Foreigners -Continuation II Level

During the Suggestopedic course “Bulgarian as a foreign language” you will be introduced to more than 2500 words – most commonly used in the daily life. You will start talking […]

Mon/Tue/Thu/Fri
11.03 2019

Bulgarian for Foreigners – Beginners/Intermediate

During the course Bulgarian as a foreign language thru the method of Suggestopedia you will be introduced to more than 2500 words – most commonly used in the daily life. […]

Mon/Tue/Thu/Fri
13.03 2019

Bulgarian Speaking Club

This Bulgarian for foreigners course is designed for those who have already taken suggestopedic courses or for people who would simply like to improve their communication skills in Bulgarian. 30 […]

once a week on Wednesday
Ново от блога