Ценомира Димитрова

Сугестопед (Сертификат № 326/2014 г.) към Фондация „Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева”

Очите й са светли като името й. Тя е царска особа с любопитно родословно дърво. Компанията на тази благородна дама винаги създава усещането за спокойствие и радост.

Ценомира Димитрова има 20 годишен стаж като преподавател по английски език на деца и възрастни. Завършила е Българска филология в СУ „Св. Климент Охридски” и следдипломна квалификация за преподавател по английски език в Нов Български университет. Тя вярва, че обучението не бива да бъде мотивирано от принуда и страх, че трябва да бъде освободено от фиксацията върху резултата във вид на оценка. Смята, че животът и обучението трябва да бъдат едно цялостно радостно преживяване на себепознание и себеразкриване – разкриване и разпалване на божествената искра във всеки един от нас. Вярва, че любовта е свързващата сила във вселената и е мотивация на съществуването. И че нашето предназначение е да я освободим от капаните, които сами сме й заложили.

„Изпитвам благоговейно смирение и безмълвие пред ума и сърцето на проф. Лозанов и пред неговото слово и дело.”, казва Цени.

Ценомира Димитрова е щастлива да работи за установяването на нова култура в обучението, в която всички изживяват своето предназначение.
Курсове на преподавателя
06.08 2018

Английски език – Beginners/Pre-Intermediate

Цена за материали – 60 лв. (50 лв. за учебни материали и 10 лв. дарение за Фондация „Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева”). Всеки курсист ще получи сертификат, удостоверяващ, че […]

Всеки делничен ден
Ново от блога