Google

Сугестопедия - ефикасно усвояване на знание без стрес, напрежение и умора

Начало - Новини - Сугестопедия - ефикасно усвояване на знание без стрес, напрежение и умора
Новини

Сугестопедия - ефикасно усвояване на знание без стрес, напрежение и умора

Публикувано на: 25.05.2017

Източник: http://semeistvo.ROZALI.com/deteto                 

Идеята, която лежи в основата на класическата сугестопедия е свързана с изследванията на проф. д-р Георги Лозанов, лекар психиатър, психотерапевт, физиолог на мозъка и педагог, върху неизползваните възможности на човешката личност и безопасното достигане до тях. Това е комуникация, която не нарушава свободната воля и избор на личността. С всички средства се стимулира спонтанната изява на участниците в комуникацията в атмосфера на любов и приемане, която е определяща за успеха в обучението на децата!

Методът е световно признат, но за съжаление малко популярен в родината си.
Преподаването по метода на класическа сугестопедия намалява тревожността на децата при усвояването на материала, те са по-уверени в себе си, изпитват спонтанна жажда за нови знания, които асоциират с приятни емоции и вдъхновение. Приложението на класическо изкуство в работата с децата формира в тях чувство за естетика, носи хармония и баланс в светоусещането им.

Първите наблюдения върху работата с деца по метода на класическа сугестопедия са направени още през 1970-1976 г. в българските училища в началните класове. Първокласниците са били обучавани да четат и смятат като интензивността на обучението задминавала в пъти стандартните темпове. В резултат от събраните от експерти на ЮНЕСКО впечатления от посещения в експерименталните класове, се стига до заключението, че:

Сугестопедията е по-висш метод на обучение за редица предмети и за различни типове курсисти, в сравнение с традиционните методи.
Освен че лесно усвояват многократно увеличен материал, децата, обучаващи се по метода на класическа сугестопедия развиват много други качества като висока мотивация и желание да опознават света и силна любознателност. Децата растат като свободни личности без да развиват тревожност и смело разгръщат творческите си способности.

Сугестопедията има 7 закона, но първият и най-важен е любовта! Учителят подхожда във всеки един момент с любов – към децата и към предмета, който преподава, без любов не може да се създаде тази специфична комуникация.
Още преди своята кончина, бащата на сугестопедията, проф. Д-р Георги Лозанов, създава фондация на свое име, която има основна цел да запази, развива и разпространява научните постижения в областта на сугестологията и сугестопедията, както и да обучава и сертифицира преподаватели. За щастие има организации, които ежедневно полагат усилия да запазят духа и ценностите, завещани от създателя на метода на класическата сугестопедия и работят в посока все повече хора да се докоснат до този по-висш метод на обучение.

В тясно сътрудничество с Фондацията, Образователни центрове „Медиа” и Център по класическа сугестопедия „Вихровения” постоянно разработват програми за нуждите на обучаващите се деца и възрастни. Освен за изучаване на чужди езици, много подходящи и предпочитани са програмите по ограмотяване на деца от предучилищна възраст до II клас по метода на класическата сугестопедия.

Включени са няколко модула – курс по четене „Обичам да чета”, курс по четене и писане „Обичам да чета и пиша”, курс по математика „Звездоброец”, както и Сугестопедична занималня през учебната година. А от месец септември ще стартира и най-новата програма по английски език в център по класическа сугестопедия „Вихровения”, включваща подготовка за изпит IELTS. Това е първата и единствена сугестопедична програма, разработена специално, за да подготви курсистите по елементите на изпита.

Всички преподаватели са сертифицирани от Фондацията на проф. Лозанов, което гарантира високото качество на обучението и трайните резултати.

Ако изберете сугестопедията за своето дете, то ще бъде в атмосфера близка до семейната, ще бъде свободно да проявява себе си, ще бъде насърчено и подкрепено в изявата както на емоциите, така и на знанията си. То ще има поле за изява на своя естествен, откривателски дух и талант. И всеки родител е винаги добре дошъл да се включи в това пътешествие!

Източник: http://rozali.com/