Google

Сугестопедични курсове за деца

Начало - Курсове - Сугестопедични курсове за деца - Сугестопедична занималня
Сугестопедична занималня

Сугестопедична занималня

25.09.2017 занималня 13:00 - 18:00 София, ул. "Чипровци" 9 Светлана Стоянова

Запиши се

Сугестопедична занималня за деца предучилищна възраст, I-ви и II-ри клас
през цялата учебна година
Полудневен престой
сутрин: 08:30 - 12:00 ч
следобед: 13:00 - 18:00 ч

Опция: Сугестопедичен английски език
Опция: Ограмотителни курсове Обичам да чета, Обичам да чета и пиша, Звездоброец
Опция: Транспорт

Сугестопедичната занималня има за цел:
- подготовка на детето за следващия учебен ден по метода Сугестопедия;
- усвояване на умения за четене, писане и смятане по метода Сугестопедия;
- запознаване с печатната и ръкописна българска азбука
- запознаване с числата от 1 до безкрай;
- запознаване с основни геометрични понятия.
Допълнителни умения, които се развиват при сугестопедично обучение:
- развиване на фината моторика;
- удължаване времето на концентрация;
- положителна нагласа към ученето и новото знание.

Цена за сугестопедична занималня:
8 вноски х 325 лв

Цена сугестопедична занималня + сугестопедичен английски език:
8 вноски х 375 лв (включва отстъпка за обем)

Цена сугестопедична занималня + ограмотителен курс:
8 вноски х 350 лв (включва отстъпка за обем)
****

Всички занимания протичат под формата на игри, съпроводени от приказки, песни, рисуване и танци. Основна цел на програмата е да подкрепи любопитството на децата, желанието им да могат да пишат, четат и смятат и тази нагласа да продължи при постъпването им в училище.

Заниманията са подходящи за деца предучилищна възраст, първи и втори клас. Предварително се провежда интервю с цел установяване нивото на познания на детето. Тази среща е необходима, за да бъдат съобразени дейностите с конкретните нужди и да се проследи развитието на детето.

Преподаватели