Google

От 2015 г. Вихровения е Център за Професионално Обучение към НАПОО с лицензия No. 2015121233/ 19.08.2015.  

В допълнение към сертификата за завършено сугестопедично ниво по език във Вихровения можем да издадем Удостоверение за професионално обучение по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение. Това е официален документ, който удостоверява професионална квалификация за придобито ниво по език и може да бъде легализиран в чужбина. Удостоверението се придобива след положен изпит. 

Необходими документи:

- Заявление по образец
Копие от диплома за завършено образование
Копие от лична карта
2 снимки на кандидата
Медицинско свидетелство

За допълнителна информация: +359 879 811 64