Сугестопедична занималня

Сугестопедична занималня за деца предучилищна възраст, I-ви клас през цялата учебна година
Полудневен престой

следобед: 13:00 – 18:00 ч

Опция: Сугестопедичен английски език

Опция: Ограмотителни курсове Обичам да чета, Обичам да чета и пиша, Звездоброец

Опция: Транспорт
Сугестопедичната занималня има за цел:

– подготовка на детето за следващия учебен ден по метода Сугестопедия;

– усвояване на умения за четене, писане и смятане по метода Сугестопедия;

– запознаване с печатната и ръкописна българска азбука

– запознаване с числата от 1 до безкрай;

– запознаване с основни геометрични понятия.
Допълнителни умения, които се развиват при сугестопедично обучение:

– развиване на фината моторика;

– удължаване времето на концентрация;

– положителна нагласа към ученето и новото знание.

Цена за сугестопедична занималня:

8 вноски х 325 лв
Цена сугестопедична занималня + сугестопедичен английски език:

8 вноски х 375 лв (включва отстъпка за обем)
Цена сугестопедична занималня + ограмотителен курс:

8 вноски х 350 лв (включва отстъпка за обем)

****

Всички занимания протичат под формата на игри, съпроводени от приказки, песни, рисуване и танци. Основна цел на програмата е да подкрепи любопитството на децата, желанието им да могат да пишат, четат и смятат и тази нагласа да продължи при постъпването им в училище.

Заниманията са подходящи за деца предучилищна възраст и първи клас. Предварително се провежда интервю с цел установяване нивото на познания на детето. Тази среща е необходима, за да бъдат съобразени дейностите с конкретните нужди и да се проследи развитието на детето.

Ново от блога