За Вихровения

Мисия

Център по класическа сугестопедия „Вихровения“ е призван да споделя любовта към ученето. Онзи освобождаващ и вдъхновяващ процес на учене, в който цялото ни същество се потапя в новото и прегръщаме познанието с лекота и размах. Наша отправна точка е светлата личност на д-р Лозанов, създателят на сугестопедията, а нашите принципи извират от 7-те закона на сугестопедията, формулирани от него.

Всеки ден за нас е празник, празник на безграничния потенциал на човека. И всеки ден ние се стремим да ви покажем този потенциал, да го стимулираме и да му създадем условия да разцъфти; да създадем и развиваме среда, в която вие, нашите курсисти и деца, учите с любов, радост, със свобода, вдъхновение и творчество. А ние ви подкрепяме и насърчаваме да обогатявате позанията си и да споделяте себе си и своя магнетичен потенциал.

Ние във „Вихровения“ вярваме в сугестопедията и я живеем – вътре и извън класната стая. И сме приели като своя житейска мисия да популяризираме метода на класическата сугестопедия, създаден от проф. д-р Лозанов и проф. д-р Гатева, в изучаването на чужди езици, както и в цялото многообразие от учебни дисциплини. Особено внимание и ангажимент отдаваме на приложението на сугестопедията в началната педагогика, тъй като виждаме как тя може да преобрази живота на децата ни и да ги направи по-щастливи, по-спокойни, по-радостни и знаещи.

И „Вихровения“ работи за това методът на сугестопедията да се възроди в своята родина – България, и да заеме заслуженото си място в учебната система в страната като „висш метод на обучение”, препоръчан за разпространение в целия свят от международната експертна комисия на ЮНЕСКО още през 1978 г.