ЦПО

От 2015 г. Вихровения е Център за Професионално Обучение към НАПОО с лицензия No. 2015121233/ 19.08.2015.

В допълнение към сертификата за завършено сугестопедично ниво по език във Вихровения можем да издадем Удостоверение за професионално обучение по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение. Това е официален документ, който удостоверява професионална квалификация за придобито ниво по език и може да бъде легализиран в чужбина. Удостоверението се придобива след положен изпит.

Необходими документи:

– Заявление по образец

– Копие от диплома за завършено образование

– Копие от лична карта

– 2 снимки на кандидата

– Медицинско свидетелство

За допълнителна информация: +359 879 811 64

Ново от блога