Сугестопедията и децата

Вярвате ли, че че децата могат да се научат да четат, без да е необходимо да учат буква по буква бавно и мъчително?

Истина ли е, че децата в първи клас могат да се научат да събират и изваждат числа до 100 или да умножават и делят само за 2 седмици?

Мислите ли, че децата могат да бъдат ограмотени, без да е необходимо да пишат домашни с часове и това да отнема от тяхното време за игри?

Истина ли е, че всяко дете има скрити възможности, таланти и неограничен потенциал?

Да, всичко това е истина, която е доказана чрез метода на обучение, наречен Сугестопедия ( резервопедия).

От какво зависи обаче целият този успех? От личността на учителите, от техните умения, от тяхната любов, от техния начин на възприемане на света.

Сугестопедичният метод за преподаване на деца има за цел и успешно успява да стимулира психичното развитие, да повиши знанията и желанието за нови такива, да ускори във времето паметовите възможности, да превърне учебния процес в една забавна и весела игра, в която децата не се чувстват измъчени, а напротив – зареждат се с нови сили.

Сугестопедичните уроци представляват един естествен начин на обучение, наподобяващ развитието от ранните детски години, когато детето открива света с помощта на своите родители. Така както всяка майка е убедена, че нейното дете е най-прекрасното на света, така и всеки сугестопедагог е убеден, че неговите ученици имат неограничен потенциал да възприемат и научават все повече и повече.

„Обучавайки се по метода на проф. Лозанов, децата се ограмотяват много по-рано, започват да четат още през първите месеци. Събират и изваждат трицифрени числа и имат понятие за умножението на цифрите, а за сравнение обикновено в първи клас децата учат да смятат само до 20.” Това споделя началният сугестопедадог Катерина Димитрова от Център по класическа сугестопедия „Вихровения”.

Освен че лесно усвояват многократно увеличен материал, децата в сугестопедичната занималня развиват много други качества като висока мотивация и желание да опознават света и силна любознателност. Групата е много сплотена, всички са приятели и си помагат, а атмосферата е хармонична. Децата растат като свободни личности без да развиват тревожност и смело разгръщат творческите си способности.

„Учениците, участвали в сугестопедичните уроци, които провеждаме, постигат забележителен напредък, като увеличават многократно своите знания по материала, който изучават в училище, повишават своите оценки, развиват нови интереси и, най-вече, започват да обичат предметите,  в които срещат трудности. Много важно е и, че намаляват тревожността си и стават по-уверени в знанията си.”, твърди Дора Давидова, сугестопедагог в сугестопедичната занималня за деца от 1 до 4-ти клас.

Ние във „Вихровения“ сме единодушни, че е много важно методът Сугестопедия да навлезе и в държавните и общински чилища. Защото Сугестопедията разгръща любовта, спокойствието и радостта от учебния процес, както у децата, така и в душите на учителите – един много важен момент от промяната в българското образование, към която всички ние се стремим. И тук в подкрепа можем да си припомним мнението на бащата на сугестопедията – проф. д-р Георги Лозанов по този въпрос, че „това, което е необходимо да се промени в образователната система, е учителската душа!“

Ново от блога